Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater

Naše dejiny

Predstavovanie nášho seminára vo farnosti Žilina - Hájik

Prvú časť voľného týždňa po skúškovom období sme strávili vo farnosti Božieho milosrdenstva v Žiline na Hájiku.

Čítať viac

Diakonská vysviacka Lovra Volfa

Udalosti nášho života sú dôležité, lebo naše dejiny sú sväté, a to aj v dejinách nášho seminára. Jednou z týchto udalostí bola diakonská vysviacka Lovra Volfa

Čítať viac

Požehnané Vianoce 2019

Eucharistickým slávením, spevom kolied a spoločnou agapé sme oslávili narodeniny nášho biskupa Tomáša

Čítať viac

Medzidiecézne stretnutie seminaristov - Salzburg 2019

Pred začiatkom školského roku v dňoch od 23. do 28. septembra 2019 sme sa zúčastnili na medzidiecéznom stretnutí seminaristov

Čítať viac

Dvadsiate výročie biskupskej vysviacky Mons. Tomáša Galisa

Dňa 23. septembra 2019 sme v Žilinskej katedrále Najsvätejšej Trojice oslávili dvadsiate výročie biskupskej vysviacky nášho biskupa Mons. Tomáša Galisa.

Čítať viac
Staršie články