Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater

Podporiť nás môžete


Poukázaním 2% z dane. Každý rok, začiatkom roka

Stiahnuť formulár

Alebo platbou na účet

2921 8921 45/1100