Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Žilina - Marec 2021

19. March 2021 - Autor: Raul Pajić

Od 11. do 15. marca sme boli v Žiline. Okrem oslavy nedele Laetare na Solinkách, čo bolo hlavným úmyslom tejto návštevy, a o čom sa zmienime v inom článku, nám Pán poskytol možnosť robiť aj mnoho iných veci, s ktorými sa chceme s vami podeliť.

V piatok sme sa po ukončení prednášok na fakulte, vydali na kalváriu v Rajeckej Lesnej. Tam sme sa modlili pobožnosť krížovej cesty, ako to robievame vo veľkopôstne piatky. Je to modlitba, ktorá nám pomáha kontemplovať Ježišovo umučenie a spájať ho s konkrétnymi udalosťami, ktoré prežívame. Deň sme zakončili Eucharistiou na Hájiku, ktorú predsedal Lovro, a na ktorej mal homíliu Petr.

V sobotu sme išli na turistiku na Kľak. Hoci malo pršať, prekvapilo nás slnko a užili sme si možno jednu z posledných príležitostí prejsť sa po snehu tejto zimy. Po ceste naspäť sme navštívili aj bioklimatický park v Drienovej, v ktorom udržateľným spôsobom chovajú zvieratá a pestujú stromy a tak sa starajú o biodiverzitu.

Večer sme sa po dlhšom čase pripojili na liturgie s našimi Žilinskými spoločenstvami. Potešilo nás konečne uvidieť bratov a s nimi počúvať Božie slovo a dúfame, že sa čoskoro budeme môcť stretávať aj naživo.