Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Púť do Poľska - Auschwitz-Birkenau, Krakov, Čenstochova

21. September 2021 - Autor: Robert Dudek

Medzi pobytom v Rodinkove a príchodom Svätého Otca na Slovensko sme mali týždeň voľno, ktoré sme chceli dobre využiť, aby sme sa mohli pripraviť na návštevu pápeža a nový školský rok. Preto sme v pondelok 06.09 zamierili do Žiliny a tam sme sa, ako zvykneme, ubytovali na fare na Solinkách. Nasledujúci deň sme si spravili túru na Polom, kde nás sprevádzal jeden brat zo spoločenstva.

V stredu sme za úsvitu vyrazili do Poľska, kde našou prvou zastávkou bol Osvienčim a menovite koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau. Naša sprievodkyňa nám po slovensky v priebehu 4 hodín vyrozprávala dejiny tohto miesta. Táto skúsenosť nám pomohla uvedomiť si, akých strašných vecí je človek schopný, ak sa nechá oklamať ideológiou. Videli sme, aké hrozivé veci nesie so sebou ľudská nenávisť a egoizmus. Modlili sme sa na tomto pamätnom mieste za všetky vojnové obete a za ich mučiteľov.

Odtiaľ sme odišli do Krakova, kde sme mali večer eucharistiu na sviatok narodenia Panny Márie, ktorú sme slávili u františkánov s prvým a siedmym spoločenstvom. Po omši sme sa rozdelili a išli na večeru k rodinám.

Vo štvrtok po ranných chválach sme mali malú prehliadku mesta. Jedna sestra zo spoločenstva nás so svojou dcérkou sprevádzala. Pred návratom na Slovensko sme navštívili známe pútnické miesto - Čenstochovú. Slávili sme tam eucharistiu a po nej sme sa chvíľu modlili pred obrazom Čiernej Madony. Potom sme sa vrátili do Žiliny.

V sobotu sme si ešte zabehli na vyhliadku Dubeň, odkiaľ sme obdivovali Žilinu a jej okolie. Večer sme slávili eucharistiu v spoločenstvách. V nedeľu sme sa zúčastnili svätej omše o 10.30 vo farnosti Dobrého Pastiera, ktorej predsedal náš duchovný otec Marek. Potom sme sa vrátili do seminára v očakávaní na pápeža Františka a zvedaví s akým posolstvom prichádza do našej krajiny.