Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Stretnutie v Rodinkove 4.-8.9.2022

10. September 2022 - Autor: Jozef Šály

Stretnutie s našim biskupom a diecéznymi seminaristami v centre pre rodiny Rodinkovo neďaleko Belušských slatín je už tradíciou, ktorou každý rok začíname nový školský rok. Možno povedať, že je to také postupné vstupovanie do nového roka po prázdninách. Ešte to nie klasický školský rok so všetkými povinnosťami, ale pomalé prebúdzanie sa po prázdninách.

Čas v Rodinkove vypĺňa práca, modlitbaspoločné stretnutia s hosťami, či medzi nami a tiež osobný rozhovor s naším biskupom Tomášom. Po všetkých tých rokoch, čo sa takto stretáme sa atmosféra mení. Dnes sú naše vzťahy otvorenejšie, spoznali sme sa navzájom. Sme vďační, že biskup to s týmito stretnutiami nevzdáva, chce tráviť čas so svojimi seminaristami, budovať s nami vzťah, čo je pre nás veľkým povzbudením a potešením.