Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Slávenie 10. výročia seminára

30. November 2022 - Autor: Alejandro Discua

V deň 28. novembra sme s vďačnosťou za všetky dobrodenia slávili eucharistiu, ktorú predsedal náš žilinsky biskup Tomáš Galis spolu s diecéznym kancelárom otcom Štefanom Židekom. Na tejto príležitosti sa zúčastnili aj katechisti a vysvätení kňazi z nášho seminára. V homílii nás otec biskup povzbudzoval aby sme ďalej pokračovali na tejto ceste bez strachu o budúcnosť vždy vďační za zázraky, ktoré Boh konal v dejinách nášho seminára. Po slávení eucharistie sme sa spolu zišli na slávnostnú večeru a napokon sme sa radovali pri spoločnom spievaní niektorých vianočných kolied.

Ďakujeme Bohu, Biskupovi, katechistom a všetkým dobrodincom za 10 rokov od založenia nášho žilinského diecézneho misijného seminára Redemptoris Mater na Slovensku.