Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Seminárna púť 2022 – Druhá časť – Rumunsko

15. March 2022 - Autor: Seminaristi

Baia Mare 7. – 8. február

V pondelok 7. februára sme pricestovali do Baia Mare, mesta v Rumunsku, kde žijú Antonio a Claudia, taliansky manželský pár. Majú deväť detí. Antonio je bratranec nášho seminaristu Stefana. Počas večere sme sa podelili o svoje skúsenosti.

Nasledujúci deň sme navštívili gréckokatolícky ženský kláštor „Svätej Márie“, sestry baziliánky nás prijemne prekvapili, lebo nám z ničoho nič nachystali obed (tzv. „Surpriză mare). Poobede sme sa prešli mestom a večer sme slávili vešpery s rodinami v Missio ad Gentes v Baia Mare. Bolo pre nás darom počuť skúsenosti niektorých z nich.

V Missio ad Gentes je momentálne päť rodín z rôznych krajín, medzi nimi aj rodina Antonia a Claudie, dve sestry z Portugalska a presbyter z Talianska. Je to malé spoločenstvo kresťanov, ktorí mali ochotu odovzdať svoje životy Kristovi, aby ich poslal kdekoľvek to je potrebné obnoviť alebo ustanoviť Cirkev.

Svedectvo týchto bratov nás veľmi povzbudilo a pripomenulo nám, že ochota ohlasovať evanjelium čerpá silu z vďačnosti Bohu, ktorého títo bratia a sestry videli zmŕtvychvstalého v ich životoch a neustále ich povoláva napriek ich slabosti.

Satu Mare 9. február

V stredu 9. februára ráno sme sa dostali do mesta Satu Mare, kde sa nachádza jediný seminár Redemptoris Mater v Rumunsku. Srdečne nás privítal rektor seminára Andrea - pôsobí tu už ôsmy rok, a ktorý nás skôr než sme navštívili seminár sprevádzal po meste. Po krátkej návšteve mesta a katedrály sme sa vrátili do seminára, kde sme mohli vidieť ovocie evanjelizácie tohto národa.

Neokatechumenát tu existuje od pádu komunistickej vlády, ktorá bola veľmi silná aj v Rumunsku. Následne sme mali príležitosť sa podeliť s našimi skúsenosťami, tým čo v našich životoch učinil Boh. Don Andrea nás potom pozval na obed do reštaurácie, kde sme mali možnosť hovoriť s ostatnými seminaristami zo Satu Mare. Veľmi sme sa tešili, že sme mohli vidieť toto Božie dielo, ktoré sa uskutočňuje vďaka vernosti ľudí jeho Slovu. Tento seminár podobne ako všetky iné žije vďaka štedrosti dobrodincov.