Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Primičná omša a 25. výročie kňazstva v Rakúsku

24. June 2022 - Autor: Francesco Amato

V stredu 15. júna sme cestovali do Viedne, kde sme sa zúčastnili na primičnej svätej omši Michała Wojutyńskeho, kňaza pochádzajúceho zo seminára Redemptoris Mater vo Varšave. Michał strávil vo Viedni tri roky itinerancie vo farnosti, kde je farár Alexander Fuchs, ktorý práve pri tejto príležitosti primičnej omše, oslávil 25 rokov kňazstva. Alexander bol formovaný vo Varšave spolu našim rektorom Jánom Hlávkam.

V tej iste farnosti strávil čas itinerancie aj Lovro Volf, jeden z troch presbyterov, ktorí boli formovaní v našom seminári.