Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Primície Petra a Lovra v Ružinove

27. September 2021 - Autor: Raul Pajić

Petr Both a Lovro Volf, 29. mája 2021, v kostole Sv. Vincenta de Paul slávili primície so spoločenstvami Ružinovskej farnosti. Bola to udalosť, ktorú sme dlho čakali, a ktorá bola oneskorená kvôli kovidu.

Bol to spôsob, ktorým sa naši novokňazi odvďačili všetkým bratom, s ktorými robili Cestu počas ich formácie v seminári. Sme radi, že sme pri tej príležitosti mohli miništrovať a tak pridať liturgii slávnostnejší raz.