Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Predstavovanie nášho seminára vo farnosti Žilina - Hájik

16. February 2020 - Autor: Raul Pajić
Hlavný obrázok

Prvú časť voľného týždňa po skúškovom období sme strávili vo farnosti Božieho milosrdenstvaŽiline na Hájiku. Táto návšteva bola pre nás pokračovaním v misii spoznávania farností našej diecézy a predstavovania nášho seminára a jeho úlohy ľuďom.

V sobotu večer sme slávili Eucharistiu v Žilinských spoločenstvách, prvý krát už pridelení do našich spoločenstiev. Teší nás že teraz už máme svoje spoločenstvo aj v Žiline, v našej diecéze, ktoré môžeme spoznávať a kde budeme chodiť kedykoľvek budeme v Žiline.

V nedeľu sme asistovali na farských omšiach, počas ktorých sme mali príležitosť vyrozprávať vlastné skúsenosti, dejiny ktoré Boh urobil v živote každého z nás. Na každej z troch omší nás privítal pán farár Vladimír Kutiš a homíliu mal náš rektor Ján Hlávka.

V pondelok sme mali konvivenciu seminaristov, interné stretnutie na ktorom sme sa mohli pozrieť naspäť na predchádzajúce obdobie, podeliť sa medzi sebou o skutočnosti ktoré prežívame, povedať ako sa cítime vzhľadom na povolanie a obnoviť jednotu medzi nami.

Vďačíme Bohu za vrelé prijatie v tejto farnosti, za pohostinnosť pána farára, za možnosť ohlasovania dobrej noviny a tiež sme vďační za dejiny nášho seminára, ktoré Boh robí aj cez nášho prvého presbytera Mareka Zawojského, ktorý je tam kaplánom už štvrtý rok.