Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Požehnanú Paschu 2023

31. March 2023 - Autor: Seminaristi

"Čo za výmena plná slasti! Aké nepreskúmateľné rozhodnutia! Aká nečakaná dobrotivosť! Jeden Spravodlivý zakrýva mnoho neprávostí a spravodlivosť Jedného ospravodlivuje mnohých hriešnikov."

Požehnanú Paschu 2023 vám prajú formátori a seminaristi Seminára Redemptoris Mater Žilina.