Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Požehnanú Paschu 2021

29. March 2021 - Autor: Seminaristi
Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli pomazať telo. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka, oblečeného do bieleho rúcha, a stŕpli. On sa im prihovoril: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Pozrite, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: Ide pred vami do Galiley.

Požehnanú Paschu 2021 vám prajú formatóri a seminaristi Seminára Redemptoris Mater Žilina.