Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Pobyt v Teramo

14. September 2022 - Autor: Christian Di Domenicantonio

Pred konvivenciou ašpirantov v Porto San Giorgio, v utorok 13. septembra, sme vycestovali zo seminára do Talianska, do mesta Teramo. Teramo je malé mesto v regióne Abruzzo, odkiaľ pochádza Christian, jeden z nás, on nás pozval aby sme spoznali jeho mesto, jeho rodinu a jeho spoločenstvo.

Tam sme prišli večer okolo 18-tej hodiny. Najprv sme navštívili jeho farský kostol, kde sa nachádza relikvia svätého Jana Pavla II. a neskôr sme išli do centra mesta. Tu sú všelijaké pamiatky, medzi inými aj Rímske divadlo a katedrála z 8. storočia.

Večer sme mali účasť na liturgii slova s Christianovým spoločenstvom a dvaja z nás mali príležitosť povedať svoju skúsenosť. Po liturgii nás čakala bohatá hostina (agapé) s typickým jedlom z Abruzzo.

Sme vďační Bohu za tuto skúsenosť. Vidieť že, napriek tomu, že pochádzame z rôznych krajín, hovoríme rôznymi jazykmi a mame vlastné zvyky, v Ježišovi Kristovi sme jedno telo.

„Keďže je iba jeden chlieb, hoci sme mnohí, sme iba jedno telo, lebo všetci máme podiel na tomto jedinom chlebe (1 Kor 10,17) a “ tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. (Rim 12,5).