Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Pietro Basenghi - primície

21. May 2022 - Autor: Raul Pajić

Hovorí sa, že nie spokojnosť robí človeka vďačným, ale že je spokojný v miere svojej vďačnosti. Nedávno sme mohli zažiť prechod človeka, jedného ktorý "spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha."

Pietro Basenghi prvý rok svojej presbyterskej formácie strávil pred siedmimi rokmi v našom seminári. Kvôli ťažkostiam so zvládnutím neľahkej, hoci ľubozvučnej slovenskej reči, Pietro pokračoval svoju formáciu v seminári v Macerate v Taliansku.

Teraz ako novokňaz, prišiel vyjadriť zvrchovaným spôsobom vďaku Bohu, sláviac na Slovensku svoje primičné eucharistie - hostiny vďakyvzdávania Bohu. V seminári s nami, s Bratislavskými spoločenstvami v Prievoze a v Žiline na Hájiku.

Je potrebne vidieť kresťana, aby sme aj my mohli byť kresťanmi. Dni prežité s Pietrom nám to umožnili. Za to sme vďační Bohu a máme z toho radosť.