Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Pápež na Slovensku od 12.9. - 15.9.

21. September 2021 - Autor: Dávid Mitas

Petrov nástupca - svätý Otec František navštívil našu krajinu. S radosťou a s otvorenými očami a ušami sme sledovali pápežovu cestu po Slovensku.

Náš špirituál Marek, seminaristi Jozef a Francesco mali milosť byť bližšie pri svätom Otcovi – zúčastnili sa na stretnutí v Dóme sv. Martina v Bratislave. Celý seminár spolu so spoločenstvami, sa zúčastnil na slávení eucharistie pri bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Povzbudení návštevou a slovami svätého Otca, ktoré sa dotkli každého z nás, veríme, že si ich uchováme v srdci a budeme môcť s Máriou a Jozefom kráčať ku Ježišovi.