Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Nedeľa radosti na Solinkách

21. March 2021 - Autor: Francesco Amato

V nedeľu 14. marca tohto roku sa slávila štvrtá pôstna nedeľa, známa tiež ako nedeľa laetare – to znamená nedeľa radosti. Táto nedeľa pripomína nám katolíkom, že sa blíži Veľká Noc, stredobod celého liturgického roka a kresťanskej viery. Sme teda pozvaní radovať sa.

Túto nedeľu sme sa zúčastnili na hlavnej omši vo farnosti Dobrého Pastiera v Žiline. Náš rektor predsedal liturgii a my seminaristi sme ju oživili piesňami neokatechumenátnej cesty, úvodmi ku omši i čítaniam a službou miništrantov. Omša bola vysielaná cez Youtube kanál farnosti.

Ohlasovanie Dobrej Noviny je prvou úlohou Cirkvi, ale v tomto období pandémie nemáme na to veľa možnosti. Táto omša bola pre nás pekná a veľká príležitosť hovoriť ľudom o Ježišovi Kristovi a dúfame, že týmto sme mohli odovzdať radosť niektorému z tých, ktorí nás sledovali.

Sme za to vďační Bohu, farárovi Dušanovi Peckovi a naším predstaveným.

Link na video: https://www.youtube.com/watch?v=E3ZuUtFbmmA