Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Nedeľa Dobrého pastiera - Skalité

26. May 2022 - Autor: Raul Pajić

Nedeľa Dobrého pastiera je v celej Cirkvi spojená s duchovnými povolaniami. Piateho mája sme navštívili dedinu Skalité na trojmedzí Slovenska, Česka a Poľska. Táto živá Kysucká farnosť nás prichýlila na jeden deň a umožnila nám prežiť krásnu nedeľu spolu so Žilinskými seminaristami, ktorí študujú v Nitre.

Najväčšiu radosť sme mali zo toho, že sme aj my v paschálnom čase mohli vyjsť zo seminára a ohlasovať dobrú zvesť. Robert a Raul hovorili svoje skúsenosti na omši, ktorej predsedal Marek. Tešilo nás počuť aj úprimné skúsenosti Matúša a Adama, ktorí čoskoro prijmú diakonské svätenie.

Po eucharistických hostinách sme v hodovaní pokračovali pri rodinnom stole. Totiž, po dvojiciach sme boli pridelení k rodinám z farnosti, kde sme sa navzájom obohatili vymieňajúc skúsenosti života v duchovnom a manželskom povolaní.

Deň sme korunovali slávnostnými vešperami s naším biskupom Tomášom, a po spoločnej večeri sme sa vydali späť domov.