Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Nedeľa dobrého pastiera s našim biskupom

5. May 2021 - Autor: Francesco Amato

Štvrtá veľkonočná nedeľa je tiež nazývaná „Nedeľa dobrého pastiera“. Ježiš sa nám predstavuje ako dobrý pastier, ktorý položí svoj život za nás, svoje ovce. Túto nedeľu, sme tiež pozvaní modliť sa najmä za dar duchovných povolaní pre Cirkev.

Tento rok sme slávili túto nedeľu vo farnosti „Dobrého Pastiera“ v Žiline, kde náš biskup predsedal svätej omši o 10:30. Niektorí z nás mali úvody k eucharistii a čítaniam. Ostatní konali službu miništrantov, spolu so žilinskými bohoslovcami diecézneho seminára Svätého Gorazda. Medzi koncelebrantami boli tiež farár Dušan Pecko a naši predstavení.

Mať účasť na tejto liturgii bol pre nás krásny zážitok, o to viac, že to bola prvá nedeľa tohto roka, kedy sa ľudia mohli zúčastniť už osobne na svätej omši.

Po vynikajúcej hostine, o 17.00 pán biskup predsedal slávnostným vešperám, ktoré uzavreli farské hody. Omša a vešpery boli vysielané cez Youtube kanál farnosti.

Vo svojej kázni nám biskup hovoril o povolaní, predstavujúc osobu Svätého Jozefa, model vernosti a poslušnosti. Biskup nám povedal, že v každom povolaní, vernosť je tajomstvom radosti.

Ježiš Kristus zomrel za nás a zničil moc smrti a v jeho zmŕtvychvstaní nám otvoril cestu k Bohu. Prosme Pána o dar Ducha Svätého, ktorý nám dáva možnosť prežívať túto radosť v našej každodennosti, radosť byť božími deťmi.

Link na omšu: https://www.youtube.com/watch?v=WysNjmHpyJ0