Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Medzidiecézne stretnutie seminaristov - Salzburg 2019

27. September 2019 - Autor: Mikołaj Nawrot
Hlavný obrázok

Pred začiatkom školského roku sme sa v dňoch od 23. do 28. septembra 2019 zúčastnili na medzidiecéznom stretnutí seminaristov, ktoré sa tento rok uskutočnilo v Salzburgu.

Boli tam seminaristi z Nitry, Žiliny aj zo Salzburgu spolu s pánom biskupom Tomášom Galisom a Salzburským arcibiskupom Franzom Lacknerom.

Okrem duchovného programu sme mali aj možnosť diskusie o knihe "Katolicizmus" Henryho de Lubaca. Zoznámili sme sa aj s okolitými prírodnými a kultúrnymi pamiatkami. Spoločne strávený čas a výmena skúsenosti nám pomohla rozvinúť bratstvo medzi našimi seminármi a krajinami.