Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Krížova cesta Maria Ellend

5. March 2020 - Autor: Raul Pajić
Hlavný obrázok

Cirkev nám, ako jeden z prostriedkov na dobré prežívanie pôstneho času, ponuka modlitbu pobožnosti Krížovej cesty. V štvrtok, sme sa vybrali do neďalekej Rakúskej dediny Maria Ellend, kde sa v blízkosti fary nachádza jedna z krížových ciest v prírode.

Modlitba krížovej cesty nám pomáha pripomenúť si lásku Ježiša Krista k človekovi, lásku Boha, ktorý sa dáva v úplnosti, ktorý si nič nenechal pre seba, lásku ktorá zobrala na seba všetky bolesti, ťažkosti, hriechy aby sme my dostali večný život a odpustenie hriechov.