Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Konvivencia seminaristov i ašpirantov 2022

19. September 2022 - Autor: Francesco Amato

Od 15. do 18. septembra sa odohrala v Porto San Giorgio (Taliansko) medzinárodná konvivencia seminaristov Redemptoris Mater, na ktorej sme sa mohli zúčastniť po troch rokoch. Na tomto stretnutí bolo prítomných 150 ašpirantov z celého sveta ochotných vojsť do akéhokoľvek zo 120 seminárov Redemptoris Mater.

Na tejto konvivencii, na začiatku nového roka formácie sme mali príležitosť znovuobjaviť láskavý pohľad Ježiša Krista, ktorý nás volal so slovami „nasleduj ma!“. Byť tam, kde je srdce neokatechumenátnej cesty, nám dalo možnosť obnoviť misijného ducha, ktorý je základným prvkom nášho povolania.

Ďalším dôvodom radosti pre nás je to, že Boh z tých 150 ašpirantov, nám darovalo jedného nového seminaristu, Jaume z Barcelony v Španielsku. Začína sa pre neho rok štúdia slovenského jazyka.

Vďační Bohu za všetky divy, ktorých sme svedkami ale vedomí si vlastnej krehkosti, spoliehame sa na vaše modlitby.