Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Konvivencia Porto San Giorgio 2021

11. October 2021 - Autor: Ján Hlávka

Začiatok akademického roku sa začal spolu s Konvivenciou rektorov a kandidátov do misijných seminárov Redemptoris Mater. Aj tohto roku sme boli svedkami obdivuhodného spektaklu prideľovania jednotlivých seminaristov losovaním do 120 seminárov v celom svete.

Obdivuhodný preto, že sa opäť ukázala jednota a radosť z ochoty a pripravenosti ohlasovania Evanjelia na celom svete. Keďže sme sa zúčastnili tohto roku na oslave deviatich rokov nášho seminára na zakončenie návštevy pápeža Františka 15. septembra - Eucharistie v Saštine, boli sme plní očakávania čo nám prinesie Božia prozreteľnosť.

O pár dní neskôr, v sobotu nám bol pridelený Christian z Talianska. Boh odpovedá na túžbu ľudského srdca, neklame a neberie ho na ľahkú váhu, naopak dáva radosť a pravdu aj počas ťažkosti. Začína sa pre Christiana rok náuky slovenského jazyka. Spoliehame sa na vaše modlitby.