Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Kandidatúra – Jozef Šály

9. December 2021 - Autor: Raul Pajić

Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie náš seminarista Jozef Šály bol zapísaný medzi kandidátov diakonátu a kňazstva. Obradom, ktorý sa uskutočnil v Nitrianskej katedrále, predsedal náš biskup Tomáš Galis.

Neskôr sme túto udalosť oslávili aj v našom seminári spolu s Jozefovou rodinou.