Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Dni v Žiline a Vrútkach

17. November 2022 - Autor: Robert Dudek

V dňoch od 29.10. do 02.11 sme boli opäť v Žiline. Keďže bola misijná nedeľa a náš seminár má aj prívlastok misijný, mali sme príležitosť hovoriť svoje svedectvá počas sv. omší v kostole Božieho Milosrdenstva na Hájiku. Neskôr sme išli na cintorín pomodliť sa za zosnulých, obzvlášť za našu bývalú kuchárku Valériu. V pondelok sme mali voľno a bolo nádherné počasie, tak sme sa dali na túru, na Malú Fatru. Celý deň sme strávili v kopcoch. Išli sme hrebeňovku a prešli sme okrem iného cez najvyšší vrch: Veľký Kriváň. Utorok bol sviatok všetkých svätých. Tento deň sme navštívili farnosť Vrútky, kde prvý krát hovoril svoju skúsenosť Jaume, náš prvák. Sviatok sme zavŕšili na slávnostnom obede spolu s tamojším farárom. Sme Bohu vďační za bratov, sestry a kňazov, ktorí nás vždy radi prijmú.