Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Diakonská vysviacka – Pietro Basenghi

27. September 2021 - Autor: Jozef Šály

V sobotu 18.9.2021 bol na diakona vysvätený Pietro Basenghi, seminarista z malého talianskeho mesta Rieti, neďaleko Ríma. Pietro bol v roku 2014 poslaný do nášho seminára na formáciu, kde sa okrem iného jeden rok učil slovenský jazyk. Po roku sa však po dohode s katechistami rozhodol ísť iného seminára, v jeho prípade to bol nakoniec seminár Macerata, kde by mohol študovať v taliančine. V Macerate ukončil po piatich rokoch teologické štúdium, po ktorom bol poslaný na itineranciu na Francúzske Antily (Karibik).

Seminaristi StefanoJozef spolu s otcom Jozefom Koncom sa na tejto vysviacke zúčastnili, aby mohli spolu s Pietrom a ostatnými bratmi z jeho spoločenstiev z Rieti a Fermo, prežívať radosť a ďakovať Bohu za dar povolania, ktoré Boh skrze Cirkev Pietrovi daroval.