Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Diakonská vysviacka Petra Botha

14. June 2019 - Autor: Petr Both
Hlavný obrázok
Nič nie je moje. V tej najhlbšej podstate si môj iba Ty. -Kiko Argüello - Zápisky

V sobotu 15. júna 2019 o 9:30, z rúk otca biskupa Mons. Tomášova Galisa a s  túžbou v srdci, aby sa tieto slová Kika Argüella mohli vo mne stať skutočnosťou, som prijal tento nezaslúžený dar diakonskej vysviacky.

S veľkou radosťou v srdci a vďačnosťou som bol ako diakon žilinskej diecézy ustanovený pre službu. So mnou byli vysvätení ešte dvaja iní seminaristi z diecézneho seminára sv. Gorazda v Nitre Lukáš UrbaníkMartin Maliniak a dvaja z toho istého seminára Jaroslav ŠmehilJozef Biely za kňazov.

Úlohou diakona je okrem iného asistovať biskupovi a kňazom pri slávení Božích tajomstiev, predovšetkým Eucharistie, rozdávať ju, asistovať pri uzatváraní manželstva a požehnať ho, hlásať evanjelium a kázať, predsedať pri pohrebných obradoch a venovať sa rozličným charitatívnym službám.

Dekrétom som bol ako diakon ustanovený do katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice Žilina – mesto, kde je teraz farárom Peter Jurčík.