Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Biblia - Skrutujte Písma

24. March 2021 - Autor: Seminaristi

V Taliansku publikovali novú Bibliu, ktorá sa volá Skrutujte Písma. Je vydaná podľa vzoru Jeruzalemskej Biblie. Má väčšie množstvo odvolávok a poznámok s vysvetlivkami. V poznámkovom aparáte sú tematicky spracované jednotlivé heslá a skrutovanie je oveľa jednoduchšie, prináša väčší úžitok a radosť pri nachádzaní paralelných úryvkov.

Onedlho budeme publikovať preklad úvodu z tejto Biblie, ktorý vynikajúcim spôsobom opisuje osem princípov badania Biblie. V seminári sme spoločne prekladali tento úvod čo nám tiež veľmi pomohlo lepšie pochopiť skrutaciu Písma. Ako predchuť ponúkame vám úryvok z tohto nášho prekladu.

Ešte o Edene, «čítanie Písem je duchovnou lúkou a rajom slastí, rajom slastí oveľapríjemnejších ako predtým» (Ján Zlatoústy, InPrincAct III, 1 ). Takto skrutovanie Božieho slova bude už ako zakúsenie neba, tak píše Hieronym Paolinovi, odvolávajúc sa na Písma: «Nezdá sa ti bývať už tu na zemi v nebeskom kráľovstve, keď sa žije medzi nimi, keď sa ony meditujú, keď sa nič iné nepozná a nič iné nehľadá?» (Ep 53, 9 ). Jeden hebrejský príbeh, paradoxný keďže je ironický, dobre vyjadruje túto myšlienku. Jeden pohan sľúbil istému rabínovi, že príjme judaizmus ak bude môcť navštíviť „židovský raj“ aspoň vo sne. Rabín súhlasil, že ho bude sprevádzať tej noci vo sne. Opustený chodník vo tme ich priviedol k malému domu, osvetlenému slabým svetlom, v ktorom sa vetchý starec zberal skrutovať Bibliu. Rabín s vzrušením a hrdosťou, vykríkol“ „To je rabbi Aqiva, najväčší z našich učiteľov po Mojžišovi. Nachádza sa v raji.“ Pohan protestoval: „Uťahuješ si zo mňa? Váš raj je strašná bieda! A tento starec, čo sa učil celý život, pokračuje v tom aj tu v raji?“ Rabín odpovedal: „Áno, to je jeho odmena! Lebo len teraz rozumie tomu, čo číta!“

Poskytujeme vám aj odkaz na stránku kde sa da kúpiť talianska verzia knihe.

https://www.amazon.it/BIBBIA-SCRUTATE-SCRITTURE-EDIZIONE-RILEGATA/dp/8892221949