Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Admissio ad ordines - Robert a Raul

26. May 2022 - Autor: Francesco Amato

V stredu 18. mája, dvaja naši seminaristi, Raul z Chorvátska a Robert z Poľska prijali „admissio ad ordines“ a bolo im udelené aj ministérium lektorátu. Biskup Tomáš Galis predsedal svätej omši, ktorá sa slávila vo farnosti Dobrého Pastiera v Žiline.

Prítomnosť neokatechumenátnych spoločenstiev zo Žiliny a Bratislavy, viacerých kňazov, Raulových a Robertových príbuzných, členov spoločenstiev z ich domovských krajín a bohoslovcov Žilinského a Bratislavského seminára, vyjadrila mnohotvárnosť Cirkvi. Aby sa zúčastnilo čím viac ľudí, omša bola vysielaná cez Youtube kanál farnosti.

Prostredníctvom admissio, sa začína bližšia príprava na sviatosť posvätného stavu a cez ministérium lektorátu ich ustanovila k službe Božieho Slova.

V homílii biskup hovoril o nevyhnutnosti pre kresťanov ísť proti prúdu tohto sveta. Čierne oblečenie a biely kolár, ktoré odteraz Raul a Robert nosia ako viditeľné znaky Božieho vyvolenia, môžu sa stať pre nich dôvodom vysmievania. A preto skrze tieto znaky, sú stále volaní ukazovať ich životmi, že sa oplatí zrieknuť svojej vlastnej vôle a kráčať za Ježišom Kristom.