Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Admissio ad ordines - Jozef, Dávid, Alejandro a Mikołaj

21. September 2021 - Autor: Francesco Amato

V nedeľu 4. júla, vo farnosti Dobrého Pastiera v Žiline, štyria z našich seminaristov prijali „Admissio ad ordines“. Jozef a Dávid z Bratislavy, Alejandro z Hondurasu a Mikołaj z Poľska. Biskup Tomáš Galis predsedal eucharistii a udelil Jozefovi službu akolytu, Alejandrovi a Mikołajovi službu lektora a Dávidovi službu lektora a akolytu.

Cez Admissio, Cirkev prijala našich bratov, aby sa pripravili prijať sviatosť posvätného stavu. Ako viditeľný znak tohto vyvolenia nosia čierne oblečenie, ktoré vyjadruje ich ochotu zrieknuť sa seba samých, a biely kolár na znak zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

V homílií biskup hovoril o našich vierozvestcoch Sv. Cyrilovi a Metodovi. Oni, ako misionári, ohlasovali evanjelium slovanským národom. Ich príklad je povzbudením pre nás všetkých, aby sme obnovili ochotu poslúchať Pánov príkaz ísť do celého sveta a ohlasovať evanjelium.