Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Admissio ad ordines a ministéria

30. March 2023 - Autor: Francesco Amato

V deň 19. marca, štvrtú pôstnu nedeľu vo farnosti Dobrého Pastiera v Žiline, náš seminarista Francesco z Talianska prijal „Admissio ad ordines“. Žilinský biskup Tomáš Galis mu udelil tiež ministérium lektorátu. Na tom istom slávení prijali ministérium akolytátu Alejandro z Hondurasu, Mikołaj a Robert z Poľska. Omša bola vysielaná cez Youtube kanál farnosti, aby sa čo najviac ľudí mohlo na nej modliť.

Cez Admissio Cirkev prijala nášho brata, aby sa pripravil prijať sviatosť posvätného stavu. Čierne oblečenie a biely kolár sú viditeľnými znakmi tohto vyvolenia a vyjadrujú ochotu zrieknuť sa seba samého.

Ministéria, ktoré naši seminaristi prijali, hlbšie ich pripravujú, aby slúžili Kristovi a Cirkvi. Lektor je ustanovený k službe Božieho Slova. Cez ministérium akolytátu biskup ustanovil Alejandra, Roberta a Mikołajak službe pri Božom oltári.

V homílii Mons. Galis hovoril o povolaní, ktoré prichádza od Boha. On si vyvolí koho chce a Cirkev má úlohu skúmať autentickosť povolania bez ohľadu na vonkajšiu postavu vyvoleného, lebo Boh vidí do srdca (1 Sam 16,7).

Prítomnosť neokatechumenátnych spoločenstiev zo Žiliny, Bratislavy a z Milána, viacerých kňazov, Alejandrových a Francescových rodín a bohoslovcov Žilinského a Bratislavského seminára, vyjadrila mnohotvárnosť Cirkvi.