Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater

Turzovka, Hora Živčáková

6. October 2018 - Autor: Seminaristi

V nedeľu sme putovali na horu Živčáková pri Turzovke. Slavnostnú sv. omšu na sviatok Panny Márie Ružencovej, počas ktorej sme asistovali nášmu biskupovi Tomášovi, nás v homílií povzbudil k modlitbe ruženca. Povedal, že ruženec je pre nás silnou zbraňou, ktorá nám pomáha zvíťaziť v boji proti nášmu egoizmu.