29.január 2018

Formulár pre prispievateľov 2% na seminár Redemptoris Mater

Nový editovateľný formulár v roku 2018. Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane na podporu seminára Redemptoris Mater Žilina.

Stiahnuť formulár

Seminár Redemptoris Mater

Mariánske námestie 23
010 01 Žilina
Číslo účtu: 2921892145/1100

6. máj 2016

Púť na Živčákovú

Sviatok Nanebovstúpenia Pána sme slávili spolu s naším biskupom Tomášom Galisom na hore Živčáková nad Turzovkou, v pútnickom chráme Panny Márie – Matky Cirkvi. Na tomto pútnickom mieste sa stretlo viac ako 1000 pútnikov. Počas slávenia Eucharistii boli udelené ministériá štyrom diecéznym seminaristom Žilinskej diecézy. Trom lektorát a jednému akolytát.

Večer pred slávením sviatku sme boli v spoločenstvách v Žiline, s ktorými sme tiež slávili Eucharistiu. Obe slávenie nám pomohli vidieť, že Pán sa stará o svoju Cirkev a že môžeme s nádejou pozerať na náš život na tejto zemi, veriac, že Ježiš nám pripravil miesto v nebi.

6. máj 2016

Ohlasovanie Dobrej noviny v Bratislave a Žiline

Dobrú novinu o Kristovom víťazstve nad smrťou ohlasujeme aj tento rok počas piatich Veľkonočných nedieľ. Stretávame sa na Kamennom námestí, pred Tescom, v centre Bratislavy. Pozvaní boli bratia zo všetkých bratislavských spoločenstiev - Karlova Ves, Prievoz, Grécko-katolícke spoločenstvo a spoločenstvo z Petržalky – a tiež bratia z Trnavy. Takisto sme boli ohlasovať v Žiline na Námestí Andreja Hlinku. Skúsenosť ohlasovania je aj pre nás seminaristov veľmi dobrá. V prvom rade nám pomáha vidieť seba samých v pravde a taktiež nám pomáha, aby sme nezostali uzavretí na miestach, ktoré sú pre nás žičlivé.

18. apríl 2016

Admissio

Traja seminaristi zo seminára Redemptoris Mater Žilina – Lovro z Chorvátska, Petr z Českej republiky a Przemyslaw z Poľska prijali v sobotu 9.Apríla v Žiline – Solinky v kostole Dobrého Pastiera Admissio, ktoré je jedno z etáp formácie seminára. Znakom, ktorý budú nosiť je čierna košeľa a biely kolár. Svojim súhlasom vyjadrili túžbu zomierať žiadostiam a nástrahám tohto sveta a obliecť sa v Krista a tak pod vedením otca biskupa Tomáša Galisa, mohli sa dať k dispozícii Kristovej Cirkvi.

—zdroj: TKKBS
18. apríl 2016

Púť seminaristov Perugia - Asissi 2016

Náš seminár sa zúčastnil, tak ako i po minulé roky, veľkonočnej púte seminaristov Redemptoris Mater. Tento rok sme putovali z Perugie do Assisi. Na púť prišlo viac ako 300 seminaristov z 18 seminárov Redemptoris Mater. Po paschálnej noci je veľmi ľahké prepadnúť falošnému oddychovaniu, ktorý ponúka tento svet. Preto cieľom každoročnej púte je zachovanie a prehĺbenie radosti zo zmŕtvychvstania Krista.

Veľkým darom pre nás je možnosť deliť sa a počúvať skúsenosti iných seminaristov z Európy. Cez púť môžeme zakusovať, že nás oživuje ten istý Duch, a že skúšky a pokušenia, ktoré prežívame my, prežívajú aj bratia v iných seminároch. Preto pri zdieľaní skúseností môžeme jeden druhému veľmi pomáhať.

Púť sa začala vo farskom kostole Jána Krstiteľa v Perugii. Na úvod sme počúvali katechézu o ikonách ktoré znázorňujú hlavné etapy Ježišovho života, ktoré tu namaľoval Kiko. Následne sme boli rozlosovaní do skupín po 10. Takmer v každej skupine boli seminaristi z minimálne 4 kontinentov.

Denne sme pešo putovali 10 - 15 km. Napriek tomu, že sme so sebou nič neniesli, tak nám nič nechýbalo, skôr naopak. Navečer, po dorazení do cieľového mesta, sme boli prijatí miestnymi spoločenstvami. Od bratov zo spoločenstiev sme mohli zakúsiť veľkú lásku, keď nás hriešnych, prijali ku sebe ako Krista.

Púť sme zakončili v Hornej bazilike sv. Františka v Assisi. Liturgiu celebroval don Claudiano - rektor seminára v Ríme, a ako koncelebrant bol aj otec Jozef Garaj, ktorý nás sprevádzal na púti.

—zdroj: TKKBS
18. apríl 2016

Stretnutie s pápežom

Pápež František vyslal ďaľších 270 rodín na misie do celého sveta. Svoje požehnanie na cestu im udelil na stretnutí v Aule Pavla VI. vo Vatikáne, 18.marca tohto roku. Na stretnutie s pápežom prišlo viac ako 4000 bratov. Pre nás, seminaristov bolo silnou skúsenosťou vidieť rodiny a presbyterov, ktorí boli ochotní ísť do celého sveta hlásať radostnú zvesť Evanjelia.

Pápež nám pripomenul, že charizma Neokatechumenátnej cesty je pre Cirkve dar, ale že je potrebné tento fakt prijímať v pokore a nepovyšovať sa nad inými charizmami v rámci Cirkvi.

Celé stretnutie je možné si pozrieť aj na tomto linku.

Seminár
Redemptoris Mater Žilina

Mariánske námestie 23
010 01 Žilina
Číslo účtu: 2921892145/1100

Kde nás teraz nájdete

Mokrohájska cesta 6
841 04 Bratislava

Rektor seminára

Ján Hlávka: +421 914 139 062

rm.zilina@gmail.com

©2015 Seminár Redemptoris Mater Žilina | Všetky práva vyhradené