23.február 2017

Formulár pre prispievateľov 2% na seminár Redemptoris Mater

Nový editovateľný formulár v roku 2017. Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane na podporu seminára Redemptoris Mater Žilina.

Stiahnuť formulár

Seminár Redemptoris Mater

Mariánske námestie 23
010 01 Žilina
Číslo účtu: 2921892145/1100

14. január 2018

Prijatie ministérii lektorátu a akolytátu

V nedeľu, 7.januára 2018, na slávnosť Krstu Pána, prijali z rúk žilinského diecézneho biskupa mons. Tomáša Galisa ministéria lektorátu a akolytátu dvaja naši seminaristi - Lovro Volf a Petr Both. Ministéria prijali aj iní seminaristi našej diecézy. Biskup Tomáš vo svojej homílii zdôraznil, že skrze krst zaznievajú nad každým jedným kresťanom slová Boha Otca "Toto je môj milovaný syn, milovaná dcéra" a povzbudil seminaristov aby ochotne a s láskou slúžili Cirkvi v jej evanjelizačnom diele.

19. december 2017

Jakov Božac prijal Admissio

Náš seminarista Jakov Božac prijal z rúk biskupa Tomáša Admissio. Pri slávení v žilinskej katedrále Najsvätejšej Trojice bola prítomná Jakovova rodina, ako aj bratia zo spoločenstiev zo Žiliny, Turian, Banskej Bystrice, Vrútok a aj bratia z Jakovovho spoločenstva z Bratislavy – Karlovej vsi. Biskup Tomáš, ktorý predsedal slávnostnej liturgii Eucharistie, v tretiu adventnú nedeľu Gaudete, vyzdvihol dôležitosť dozrievanie vo viere v spoločenstve. Deň sme zakončili slávnostnou spoločnou večerou.

26. november 2017

Porto San Giorgio (21.9-24.9)

Už po šiesty rok sme boli na medzinárodnom stretnutí ašpirantov v Porto San Giorgio s iniciátormi neokatechumenátnej cesty Kikom a P. Máriom. Atmosféra bola plná radosti, plná Ducha Svätého. Stretnutia sa zúčastnilo aj niekoľko biskupov. Ašpirantov bolo okolo 300 a otvorilo sa 9 nových seminárov. K nám pribudli nový seminaristi Sebastián z Kolumbie, Nikolaj z Poľska a Saul z Nikaraguy.

26. november 2017

Rodinkovo (3.9.- 8.9)

Ako je to už zvykom aj tento rok sme sa stretli s Pánom biskupom a našimi spolubratmi z Nitry v Rodinkove. Tento krát prišli s nami zodpovední za neokatechumenátnu cestu pre Česko a Slovensko, aby predstavili túto charizmu, ktorá je súčasťou našej formácie. Zdieľali sme svoje skúsenosti a pomohli pracovať

26. november 2017

Misijná evanjelizácia (20.8. – 28.8.)


Stretnutie bratov a sestier z neokatechumenátnej cesty, ktoré sa začalo liturgiou zmierenia a eucharistiou a následne rozposlaním po dvojiciach ohlasovať radostnú zvesť, bez peňazí, telefónu, istôt, nevediac, kde budú spať, čo budú jesť, spoliehajúc sa na Božiu prozreteľnosť. Rozposlaní boli po celom Česku a Slovensku. Medzi nimi sme boli aj my. Skúsenosti boli nádherné, boli sme svedkami Božej starostlivosti a nehy. Sila kerigmy otvárala srdcia ľudí na uliciach, nemocniciach,...,ktorí mali potrebu stretnúť sa so vzkrieseným Kristom.

Seminár
Redemptoris Mater Žilina

Mariánske námestie 23
010 01 Žilina
Číslo účtu: 2921892145/1100

Kde nás teraz nájdete

Mokrohájska cesta 6
841 04 Bratislava

Rektor seminára

Ján Hlávka: +421 914 139 062

rm.zilina@gmail.com

©2015 Seminár Redemptoris Mater Žilina | Všetky práva vyhradené