Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater

Stretnutie s pápežom

7. May 2018

5. Mája pápež František slávil spoločne so spoločenstvami Te Deum za 50 rokov neokatechumenátnej cesty v Ríme. Stretnutie sa uskutočnilo na Tor Vergate, predmestí Ríma, (kde sa konalo aj stretnutie mladých so sv. JP. II. v roku 2000). Z celého sveta prišlo 200 000 bratov a sestier. Pápež vyslal 34 nových missio ad gentes hlásať evanjelium do rôznych častí sveta a ďalších 25 Rímskych spoločenstiev, ktoré pôjdu do chudobných častí na periférie Ríma. My sme cestovali so Žilinskými spoločenstvami. Okrem pobytu v Ríme sme sa na spiatočnej ceste zastavili aj v Assisi. Sme veľmi vďačný za túto skúsenosť a za charizmu, ktorú vzbudil Duch Svätý na II. Vatikánskom koncile.