Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater

Rekolekcie v Žiline

13. February 2019 - Autor: Seminaristi

Na sviatok svätého Cyrila a Metoda sme cestovali do Žiliny kde sme slávili vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Žiline jedenáste výročie vzniku žilinskej diecézy.

Svätý Konštantín zomrel 14. februára 869 roku a preto sa v celej cirkvi slávi tento sviatok 14. februára. Žilinská diecéza má hlavných patrónov Cyrila a Metoda, takže aj tu je sviatok hoci na Slovensku je slávnosť 5. júla. Eucharistii predsedal náš biskup Mons. Tomáš Galis.

V homílii sa vrátil k svojej púti s mladými v Paname. Po skončení eucharistie nasledovala prednáška dekana teologickej fakulty v Bratislave ThDr. Vladimíra Thurzu, ktorý sa špecializuje na morálnu teológiu. Venoval sa zložitej problematike ôsmeho prikázania. Rozlíšeniu medzi pravdou a klamstvom.

Deň sme zakončili účasťou na Traditiu spolu s prvým spoločenstvom v Žiline.