29.január 2018

Formulár pre prispievateľov 2% na seminár Redemptoris Mater

Nový editovateľný formulár v roku 2018. Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane na podporu seminára Redemptoris Mater Žilina.

Stiahnuť formulár

Seminár Redemptoris Mater

Mariánske námestie 23
010 01 Žilina
Číslo účtu: 2921892145/1100

26. november 2017

Rodinkovo (3.9.- 8.9.)

Ako je to už zvykom aj tento rok sme sa stretli s Pánom biskupom a našimi spolubratmi z Nitry v Rodinkove. Tento krát prišli s nami zodpovední za neokatechumenátnu cestu pre Česko a Slovensko, aby predstavili túto charizmu, ktorá je súčasťou našej formácie. Zdieľali sme svoje skúsenosti a pomohli pracovať

26. november 2017

Misijná evanjelizácia (20.8. – 28.8.)


Stretnutie bratov a sestier z neokatechumenátnej cesty, ktoré sa začalo liturgiou zmierenia a eucharistiou a následne rozposlaním po dvojiciach ohlasovať radostnú zvesť, bez peňazí, telefónu, istôt, nevediac, kde budú spať, čo budú jesť, spoliehajúc sa na Božiu prozreteľnosť. Rozposlaní boli po celom Česku a Slovensku. Medzi nimi sme boli aj my. Skúsenosti boli nádherné, boli sme svedkami Božej starostlivosti a nehy. Sila kerigmy otvárala srdcia ľudí na uliciach, nemocniciach,...,ktorí mali potrebu stretnúť sa so vzkrieseným Kristom.

23. jún 2017

Presbyterská vysviacka, Žilina 2017


V Žilinskej, diecéze vysvätil biskup Tomáš Galis piatich novokňazov a jedného diakona. Vysviacka sa konala v sobotu, 17.júna, vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline – Vlčincoch. Posvätný stav diakonskátu prijal Miroslav Crkoň, z Považskej Bystrice. Posvätný rád presbyterátu príjmu diakoni Ivan Belko z Čadce, Juraj Hrvolka z Kysuckého Nového Mesta, Michal Mesjar z Martina, Michal Tichý z Varína a Štefan Richtárik z Kysuckého Nového Mesta. Pri slávnosti sme asistovali spoločne s ostatnými seminaristami našej diecézy.

1. jún 2017

Púť seminaristov v Poľsku 2017

Tento rok sme sa počas Veľkonočného týždňa zúčastnili púti seminaristov v Poľsku. Stretli sa na nej seminaristi zo štyroch seminárov Redemptoris Mater: seminár Atény, Grécko; Eger, Maďarsko; Varšava, Poľsko a Žilina Slovensko. Púť začala v utorok večer o 19.00 vo Varšave na eucharistii v neokatechumenátnom centre Domaniewska. Následné sme boli rozdelení do šiestich skupín po 10 – 12 osôb. Na večeru a nocľah nás zobrali bratia zo spoločenstiev. Ráno sme odcestovali po dvoch skupinách každý do jedného z 3 poľských miest: Štetína, Gdanska, Vroclavi. Následne sme tri dni spoločne putovali, denne približne 10km. Večer sme spolu s miestnymi spoločenstvami slávili Eucharistiu a nocovali sme u bratov v rodinách. Púť bola zakončená v sobotu v Katedrále v Gniezne, kde sú uložené relikvie sv. Vojtecha, hlavného patróna Poľska. V tento deň bola jeho slávnosť. Slávila sa svätá omša, na ktorej sa zúčastnili kardináli a biskupi z Poľska, Česka, Litvy a tiež rektori našich seminárov. Minulý rok Poľsko slávilo výročie krstu, 1050 rokov. V Gniezne sídlili prví králi Poľska. Bratia nás vždy prijali veľmi pekne, s otvorenosťou, pohostinnosťou . Mohli sme si vymeniť skúsenosti zo života, spoznať nových seminaristov, vidieť iné spoločenstva a tiež rozvoj neokatechumenátnych spoločenstiev.Cestou naspäť na Slovensko sme sa zastavili na Jasnej Hore u Panny Márie v Čenstochovej. Poďakovali sme za púť, bratov, za cestu aj semináre na celom svete.

1. jún 2017

Kvetná nedeľa a Pascha 2017


Tento rok náš seminár prežíval Kvetnú nedeľu a Triduum s našim otcom biskupom Tomášom Galisom a s ostatnými seminaristami z diecézneho seminára v Žiline. Začali sme slávnostnou sv. omšou na Kvetnú nedeľu pri ktorej bol aj sprievod s palmovými ratolesťami. Vo štvrtok na Missae chrizmatis boli požehnane oleje a večer obrad umývania nôh. Na Veľký piatok sme rozjímali nad Ježišovým utrpením a smrťou počas adorácie kríža. Vrcholom bola Veľkonočná vigília na ktorej bolo pokrstených 12 katechumenov. V noci sme slávili Paschu so Žilinskými spoločenstvami. Zakončili sme to Svätou omšou na Veľkonočnú nedeľu po ktorej nasledoval spoločný obed s otcom biskupom.

Seminár
Redemptoris Mater Žilina

Mariánske námestie 23
010 01 Žilina
Číslo účtu: 2921892145/1100

Kde nás teraz nájdete

Mokrohájska cesta 6
841 04 Bratislava

Rektor seminára

Ján Hlávka: +421 914 139 062

rm.zilina@gmail.com

©2015 Seminár Redemptoris Mater Žilina | Všetky práva vyhradené